Μαθήματα – Εργασίες 2023

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Στο Βιβλίο Μαθητή σελ.99 η εργ.2 και στο Τ.Ε. σελ.34 ασκ.2. Από το φυλλάδιο μόνο η 1η σελίδα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦ.40 - 41
Την Τρίτη 4/4 τεστ στα Μαθηματικά με επανάληψη στα κεφ.35-40.

ΓΛΩΣΣΑ: Ανάγνωση το κόμικ στις σελ.15-16. Στις σελίδες 17-19 οι ασκ.1,2,4. Στο Τ.Ε. σελ.34-35 όλες οι ασκήσεις.

Leave a Reply