ομώνυμα

  1. Να εξηγήστε τι σημαίνει η κάθε λέξη : φίλο,φύλο,φύλλο [ στο τετράδιο]

Leave a Reply