δημιουργια αρθρου

Η πλατφόρμα του e-me μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε το δικό μας ιστολόγιο στον φάκελο-εικονίδιο  e-me blogs  της κυψέλης, το οποίο βρίσκεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος. Σκέφτηκα- αν συμφωνείτε κι εσείς  -  η πρώτη θεματική μας ενότητα να είναι « η φιλία». Μπορείτε επομένως να αναρτήσετε σχετικά  με το θέμα κείμενα / άρθρα που βρήκατε στο διαδίκτυο και σας άρεσαν, σχετικές εικόνες (αναφέροντας πάντα στο τέλος του κειμένου την πηγή).

Θέματα με τα οποία μπορείτε να ασχοληθείτε: η σημασία της φιλίας, η ηλεκτρονική φιλία, η μοναξιά, χαρακτηριστικές φιλίες της αρχαιότητας.

Ακόμα κάποιος μπορεί να αναζητήσει φράσεις -αποφθέγματα  που έχουν ως θέμα τη φιλία , κ. ά. Να διερευνήσουν πώς η λαϊκή σοφία διατυπώνει τη σπουδαιότητα της φιλίας μέσα από γνωμικά, παροιμίες, αποφθέγματα, δημοτικά τραγούδια και πώς σύγχρονοι δημιουργοί εμπνέονται από το πολύτιμο αγαθό της φιλίας/η φιλία σε λογοτεχνικά κείμενα.

Leave a Reply