Πάτρα: Hταν μια φορά και έναν καιρό μια πόλη!

Πολύ πριν δημιουργηθεί η πόλη, που ονομάστηκε Πάτραι, τα φυσικά προσόντα της περιοχής: Μια ανοιχτή αγκαλιά στο πέλαγος με πλούσια γη και εύκρατο κλίμα, ήταν φυσικό να έχουν προσελκύσει ανθρώπους. Τους πρώτους αυτούς ανθρώπους, που είχαν κατοικήσει την περιοχή πριν από τις φυλές πού ξέρουμε (Δωριείς, Αχαιούς, Ίωνες) οι αρχαίοι τους ονόμαζαν απλώς «αυτόχθονες», δηλαδή […]