Σκύλος!!!!!

εδώ θα δείτε έναν εύκολο τρόπο για να φτιάξετε ένα σκύλο  !!!!

 

 

 

χρωματίστε τον και είναι έτοιμος !!!!!