ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Γ’2

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Γ'2

Από την Παρασκευή 5 Φεβρουαριου 2021 το Γ'2 έκλεισε λόγο ενός κρούσματος και την Δευτέρα 8 Φεβρουαριου 2021 ξεκίνησαν τα WebEx.

Leave a Reply