Τα χελωνωνιτζάκια  είναι ένα παιδικό που το αγάπησαν πολλά παιδιά γιατί είναι αστεία και πάνω από όλα παιδικό δράσης.

Τα τέσσερα αδέρφια είναι ο LEONARDO ή LEO το μεγαλίτερο από τα αδέρφια , ο αρχηγός και πιστός πολεμιστής , RAFHAEL ή RAFH το πιο σπαστικό από τα αδέρφια του, αλλά και καλός πολεμιστής αντάξια του LEO,DONATELO ή DONEI ο πιο έξυπνος που έχει φτιάξει όλα τα οχήματα, συχνά ο LEO τον συμβουλεύετε για τα σχέδια και ο MIKELAJELO ή MIEKE  μικρότερος  από τα αδέρφια του, συχνά οι γκάφες του θέτουν τα αδέρφια του σε κίνδυνο παρό όλα αυτά είναι το ελεύθερο πνεύμα .

Λοιπόν αυτά ήταν τα T.M.N.T. δυλαδεί τα χελωνωνιτζάκια.

Leave a Reply