Βίνσεντ βαν Γκογκ – Η Άνοιξη

Ανδρέας - Στ τάξη

Ανδρέας - Στ τάξη

Αλέξανδρος - Α τάξη

Αλέξανδρος - Α τάξη

Χρήστος

Χρήστος

Μελίνα - Ε τάξη

Μελίνα - Ε τάξη

Αναστασία - Δ τάξη

Αναστασία - Δ τάξη

Γεωργία - Στ τάξη

Γεωργία - Στ τάξη

Τζίνα

Τζίνα

Κωνσταντίνος - Ε τάξη

Παναγιώτα - Δ τάξη

Χάρης - Δ τάξη

Σπυριδούλα - Γ τάξη