Το κάστρο και ο ήλιος – Πάουλ Κλεε

Β1 τάξη - 61 Δημοτικό Σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Στ1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε3 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 61 Δημοτικό Σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 61 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Στ1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 61 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 61 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 61 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 61 Δημοτικό Σχολείο

Στ1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε3 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 61 Δημοτικό Σχολείο

Β1 τάξη - 61 Δημοτικό Σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 61 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 61 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Στ1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε3 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Γ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Στ1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Β1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε3 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε3 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε3 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 61 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε3 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Ε3 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α1 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Α2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Δ2 τάξη - 60 Δημοτικό σχολείο

Leave a Reply