Ελληνικά

Μήνας: Ιούνιος 2020

«Ποδηλατί-ΖΩ με Ασφάλεια»

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής των μαθητών/τριών της Β΄ & ΣΤ΄ τάξης του 10ου Δημ. Σχ. Πτολεμαΐδας  και του Γ2 τμήματος του 4ου Δημ. Σχ. Πτολεμαΐδας  με την επίσκεψη τους στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Πτολεμαΐδας. Για το πρόγραμμα με τίτλο: «Ποδηλατί-ZΩ …