Γνωριμία με το πληκτρολόγιο

Aς γνωρίσουμε το πληκτρολόγιο

https://sway.office.com/3CKcwqaSoVlwBEQw?ref=Link&loc=play

Μέσα στη παρουσίαση έχει και εργασιούλες

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Email μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο(ΠΣΔ)

https://sway.office.com/iT35v8ZH82e9XZfd

Γνωριμία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Γνωριμία με το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

https://sway.office.com/GRWMspKSzbKsiaN6

Δημιουργία συννεφόλεξου.Worditout

Δημιουργία συννεφόλεξου. Worditout

Πατήστε εδώ για να πάτε στο worditout

Για οδηγίες Worditout πατήστε εδώ

Photocollage

Οδηγίες για το photocollage

Για να πάτε στο photocollage πατήστε εδώ

Ζωγραφική on-line

Για να ζωγραφίσουμε πάνω σε έτοιμα σχέδια on-line πατήστε https://www.coloringonline.com/, Οδηγίες στο https://sway.office.com/lFgPF0c3wLgwbEC0?ref=Link&loc=play