ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

1.Middle - Ερωτηματολόγιο μαθητή/τριαςhttps://forms.office.com/e/8qa0FeerLV

2.Middle-Engagement Survey:  https://forms.gle/q1Kz7K47Z3oV7SeE8

3. Debugging Test:   https://forms.gle/ffUdfxzTgcHDBgdF8


4. Post - Ερωτηματολόγιο: https://forms.office.com/e/FzXiAbDH3b

5. Post - Engagement Survey: https://forms.gle/xzUhCgS1v4FZLHm96

6. Post - Debugging Test: https://forms.gle/BMGEr9mLCA4KJZgw5


7. Post 1- "Τα χαρακτηριστικά των Φύλλων Εργασίας": https://forms.gle/h6UpPRmiwy6yiGbM8

8. Post 2 - "Τα χαρακτηριστικά των Φύλλων Εργασίας" https://forms.gle/4kHHTLBTY9TVhTpS9

9.Post 3 - "Τα χαρακτηριστικά των Φύλλων Εργασίας"  https://forms.gle/mSgjJr2eSVNgfs998


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

driving-base-with-color-sensor-bi-pdf-book1of1

driving-base-tools-accessories-bi-pdf-book1of1

ev3-ultrasonic-sensor-driving-base-61ffdfa461aee2470b8ddbeab16e2070

ev3-touch-sensor-driving-base

ev3-medium-motor-driving-base

ev3-cuboid

ev3-color-sensor-forward-driving-base

 


 Ερωτηματολόγιο

https://forms.office.com/r/7Ac7GWQJgW


Μάθημα 1. Κίνηση ρομπότ μπροστά και πίσω