Τα ενδιαφέροντα μου

Μου αρέσει να παίζω βόλλευ.

Ενδελεχής επιμέλεια του κώδικα

O οπτικός  προγραμματισμός διευκολύνει τον μαθητή στην κατανόηση. Έτσι δεν χρειάζεται να μάθει από την αρχή να γράφει σε επίπεδο κώδικα.

Το αγαπημένο μου άθλημα