ΠΑΡΕΑ ΜΕ PAUL-A_LEKTION 1_KB-SEITE 11_SEIN/HEISSEN (ICH/DU)

 

ΠΑΡΕΑ ΜΕ PAUL A
LEKTION 1, SEITE 11
SEIN/HEISSEN (ICH/DU)
WIEDERHOLUNG

 

O Tannenbaum – Kahoot Quiz

O Tannenbaum - Lückentext (Συμπλήρωση κενών)