Παρέα με Paul-B_Lek-5_Tiere (ζώα)

Δραστηριότητες

1. Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα μεταφερθείτε σε ένα σύντομο βίντεο στο youtube. Παρουσιάζει τις ονομασίες διαφόρων ζώων μαζί με το οριστικό άρθρο τους στην ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ.

 

2. Το ρήμα "SEIN":

Όταν στην πρόταση έχουμε το ρήμα "sein" (είμαι), το υποκείμενο βρίσκεται σε πτώση ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ.  Συνεπώς, πρέπει να γνωρίζουμε την ονομαστική του οριστικού και του αόριστου άρθρου. Παρακάτω παρουσιάζεται η κλίση του "sein" στον ενεστώτα (2a) και η κλίση του οριστικού και αόριστου άρθρου στην ονομαστική (2b).

2a. Το "sein" στον ΕΝΕΣΤΩΤΑ κλίνεται ως εξής:

Ich bin
Du bist
Er-sie-es ist
Wir sind
Ihr seid
sie-Sie sind

2b. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Οριστικού Άρθρου & Αόριστου Άρθρου.

Ενικός Ενικός Ενικός Πληθυντικός
Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσ.-Θηλ.-Ουδ.
Οριστικό Άρθρο der(ο) die(η) das(το) die(οι, τα)
Αόριστο Άρθρο ein(ένας) eine(μία) ein(ένα) -

3.Ονομασία ζώου και αόριστο άρθρο.

4. Ονομασίες ζώων: σωστή ορθογραφία