ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάζω πολύ προσεκτικά το κείμενο και απαντάω στις ερωτήσεις.

Και λίγες ασκήσεις γραμματικής

 

 

Και ένα παιχνίδι μνήμης. Βρίσκω τα ζευγάρια των εικόνων

Σχηματίζω τις παθητικές μετοχές των ρημάτων. 

Προσοχή!!! Φροντίζω η ορθογραφία τους να είναι σωστή.

Σχηματίζω τα επίθετα από τις λέξεις της παρένθεσης και συμπληρώνω τα κενά.

 

Leave a Reply