Μίτωση ή μείωση; Γνωρίζεις τις διαφορές;

Μίτωση ή μείωση; Γνωρίζεις τις διαφορές;

Ένα παιχνίδι φτιαγμένο στο learningapps για να διαπιστώσεις αν μπορείς να διακρίνεις τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην μίτωση και στην μείωση:

Leave a Reply