Μάθημα 35 – Οι Βαλκανικές χώρες

Για το διάστημα από 1/6 έως 7/6, θα ασχοληθούμε με το μάθημα 35, οι Βαλκανικές χώρες, στις σελ.120-122 του βιβλίου σας.
Μπορείτε εδώ να δείτε το μάθημα 33 στο εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο σας:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9816/
Μελετήστε προσεκτικά την βιντεοπαρουσίαση του μαθήματος από το παρακάτω link:
https://drive.google.com/file/d/1HwdW4SoKwrLkOAlM64B05BHnGdKbkHXB/view

Διαβάστε πληροφορίες για τις διάφορες βαλκανικές χώρες:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3254

Αντιστοίχισε τα βαλκανικά κράτη  με τις πρωτεύουσές τους:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3240

Παίξε ένα παιχνίδι μνήμης με τις σημαίες των βαλκανικών κρατών:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3241

Αφού μελετήσετε το κείμενο του βιβλίου σας, να κάνετε τις ασκήσεις του αξιολογώ τι έμαθα στη σελίδα 122 και το φύλλο εργασίας 35 στη σελίδα 44 του τετραδίου εργασιών σας (εκτός από την ερώτηση 2 όπου λέει να βρείτε πληροφορίες). Τις ασκήσεις αυτές  θα σας τις αναθέσω και ως assignment, ώστε να ανεβάσετε εκεί στιγμιότυπο οθόνης των απαντήσεών σας. Αν όμως δεν τα καταφέρετε να ανοίξετε την εφαρμογή assignments, ανεβάστε τις απαντήσεις σας στα σχόλια.

Leave a Reply