Κουίζ για τη διαφοροποιημένη μάθηση

Παρακάτω δίνουμε μερικά κουίζ για τη διαφοροποιημένη μάθηση.  Τα κουίζ αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μάθημα αγγλικής γλώσσας με αυτό το θέμα.