Ελληνικά

Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

English for the 11th Elementary School of Chalkis

Dear students and parents, school is not out and this new way of having classes can be fun if we want it to be fun… So, let’s start! Αγαπητοί μαθητές και γονείς, το σχολείο δεν τελείωσε, κι αυτός …