ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στα Κεφάλαια 2 και 5 (Β' Τάξη)

Πληροφορική Β' Γυμνασίου.

Ερωτήσεις στα κεφάλαια 2 και 5.

Στις ερωτήσεις 1-12 κυκλώστε τη σωστή απάντηση.
Στις ερωτήσεις 13-20  συμπληρώστε τα κενά με τις σωστές λέξεις.

1) Το αρχείο maria.txt είναι αρχείο

α) ήχου  β) κειμένου  γ) φωτογραφία  δ) αρχείο Excel

2)  Το αρχείο maria.jpg είναι

α) ήχου     β) αρχείο Word  γ) φωτογραφία δ) αρχείο Excel

3)  Στα Windows φάκελοι και αρχεία συμβολίζονται με το ίδιο εικονίδιο

α) Σωστό  β) Λάθος

4) Αν μέσα στο φάκελο Τα Έγγραφά μου υπάρχει ένα αρχείο με το όνομα test.doc δεν μπορώ σε κάποιο άλλο φάκελο να έχω αρχείο με το ίδιο όνομα

α) Σωστό  β) Λάθος

5)      Τα ονόματα των φακέλων επιλέγονται στην τύχη και δεν έχει να κάνει με το τι περιέχουν αυτοί

α) Σωστό  β) Λάθος

6)      Ο πιο διαδεδομένος τρόπος ταξινόμησης στοιχείων στον Η/Υ ονομάζεται:

α) δενδροειδής δομή β) δενδρική μορφή γ) ταξινόμηση δ) κανένα από τα προηγούμενα

7)      Στο αρχείο Πρόσκληση.doc το κομμάτι μετά την τελεία λέγεται:

α) τελευταίο   β) κυρίως όνομα   γ)  επέκταση δ) λέξη κλειδί

8)      Από τη στιγμή που θα δοθεί όνομα σε ένα φάκελο, δεν μπορεί να αλλάξει το όνομα μετά

α) Σωστό   β) Λάθος

9)      Το τροφοδοτικό είναι απαραίτητο  στον Η/Υ για να συνδεόμαστε στο Internet

α) Σωστό   β) Λάθος

10)  H KME (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) αποτελεί τον εγκέφαλο του Η/Υ

α) Σωστό   β) Λάθος

11)  H KME (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων

α) Σωστό   β) Λάθος

12)  Ποια από τις παρακάτω δεν αποτελεί εσωτερική κάρτα του Η/Υ

α) κάρτα οθόνης  β) κάρτα ήχου  γ) κάρτα πληκτρολογίου  δ) κάρτα δικτύου

13)   Το εξάρτημα πάνω στο οποίο συνδέονται όλα τα άλλα εξαρτήματα στο εσωτερικό του Η/Υ λέγεται ………….     …………….
14)  Το μέγεθος της μνήμης ενός Η/Υ μετριέται σε ……….. και στα πολλαπλάσιά του
15)  Η κύρια μνήμη ενός Η/Υ διακρίνεται σε ………..και ………
16)  Η μνήμη η οποία είναι μόνο για ανάγνωση λέγεται ………..
17)  Στη μνήμη …….. είναι αποθηκευμένες μόνιμα κάποιες πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
18)  Η μνήμη ………… αδειάζει μόλις διακοπεί η τροφοδοσία του Η/Υ με ηλεκτρικό ρεύμα
19)  Μια εργασία μας τη στιγμή που την δημιουργούμε αποθηκεύεται στη μνήμη…………
20)  Η θύρα στην οποία μπορούμε να συνδέσουμε πλήθος συσκευών(πχ κινητά, φωτογραφικές μηχανές) και χρησιμοποιείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια είναι η θύρα ………..

Leave a Reply