ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στα κεφάλαια 1 και 2 (Α' Τάξη)

Πληροφορική Α' Γυμνασίου

Ερωτήσεις στα κεφάλαια 1 και 2


1) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:

Ο υπολογιστής, για να λειτουργήσει, χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Με το όρο «υλικό του υπολογιστή» εννοούμε όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά του μέρη, ό,τι δηλαδή μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε.
Για την εισαγωγή δεδομένων στον υπολογιστή χρησιμοποιούμε τις συσκευές εξόδου.
Το πληκτρολόγιο είναι συσκευή εξόδου.
Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την επεξεργασία των πληροφοριών και μας μεταδίδουν επιπρόσθετη γνώση, τα χαρακτηρίζουμε ως δεδομένα.

2) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:

Ο υπολογιστής, για να λειτουργήσει, χρειάζεται υδραυλικό ρεύμα.
Με το όρο «υλικό του υπολογιστή» εννοούμε όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά του μέρη, ό,τι δηλαδή μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε.
Για την εισαγωγή δεδομένων στον υπολογιστή χρησιμοποιούμε τις συσκευές εισόδου.
Η οθόνη είναι συσκευή αποθήκευσης.
Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την επεξεργασία των πληροφοριών και μας μεταδίδουν επιπρόσθετη γνώση, τα χαρακτηρίζουμε ως δεδομένα.

3) Γράψτε ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή στο οποίο να φαίνεται η χρήση του υπολογιστή για την επεξεργασία δεδομένων. Στο παράδειγμά σας γράψτε ποια είναι τα δεδομένα, ποιες οι πληροφορίες και περιγράψτε με απλά λόγια την διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων.
4) Να συμπληρώσετε τα κενά:

5) Να συμπληρώσετε τα κενά:

Leave a Reply