Άσκηση στη Logo (Microworlds Pro) (Γ’ Τάξη)

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου

Άσκηση στη Logo (απλό σχήμα)

Να συμπληρώσετε τη διαδικασία σχημα ώστε να δημιουργηθεί η διπλανή εικόνα (η χελώνα εμφανίζεται στο τέλος σε αυτή τη θέση):
για τετραγωνο
στκ
επαναλαβε 4[
μπ 100 δε 90]
τελος

για τριγωνο
στκ
επαναλαβε 3[
μπ 100 δε 120]
τελος

για σχημα
τετραγωνο

________________
________________
________________
________________
τελος

Leave a Reply