ΑΣΚΗΣΗ στην κωδικοποίηση ασπρόμαυρης εικόνας (Β' Τάξη)

Πληροφορική Β' Γυμνασίου

Άσκηση στην κωδικοποίηση ασπρόμαυρης εικόνας.

Δίνονται οι παρακάτω ασπρόμαυρες εικόνες. Να τις κωδικοποιήσετε στο δυαδικό και να υπολογίσετε πόσα Bits και πόσα Bytes θα απαιτηθούν για την αποθήκευσή τους.

Leave a Reply