Ερωτήσεις θεωρίας στους αλγόριθμους. (Γ’ Τάξη)

Πληροφορική Γ' Γυμνασίου

Ερωτήσεις θεωρίας στους αλγόριθμους

 1. Τι ονομάζουμε πρόβλημα;
 2. Τι είναι η κατανόηση προβλήματος;
 3. Συμπληρώστε τα κενά:
 4. α) Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα όταν είναι ________________________ ή όταν έχει ________________ τρόπο _______________________

  β) Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την __________________________ του.

 5. Τι εννοούμε λέγοντας γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Να αναφέρετε ενδεικτικά τρεις (3) τέτοιες γλώσσες.
 6. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Ποιοι είναι οι κανόνες για τη σωστή διατύπωση των οδηγιών σε έναν αλγόριθμο (πότε λέμε ότι ο αλγόριθμος είναι καλός);
 7. Τι είναι πρόγραμμα;
 8. Με ποιους τρόπους μεταφράζουμε ένα πρόγραμμα από μια γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής και σε τι διαφέρουν;
 9. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου;
 10. Να αναφέρετε ένα βασικό μειονέκτημα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τη γλώσσα μηχανής. Αναλύστε το.
 11. Χαρακτηρίστε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τα παρακάτω:

α) Οι αλγόριθμοι περιγράφουν τη λύση ενός προβλήματος μόνο με τη χρήση υπολογιστή.

β) Όταν χρησιμοποιούμε υπολογιστή για τη λύση ενός προβλήματος δεν χρειάζεται να του περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλύσει το πρόβλημα.

γ) Ένας υπολογιστής μπορεί να εκτελέσει τις εντολές που θα του δώσουμε με τη σειρά που τις δώσαμε.

Leave a Reply