Άσκηση στη LOGO (Microworlds Pro): Χρήση μεταβλητών (Γ' Τάξη)

Πληροφορική Γ΄Γυμνασίου

Μεταβλητές στο Microworlds Pro

Δίνεται η παρακάτω διαδικασία:

για υπολογισμοί
(1)  ερώτηση[Δώσε μου έναν αριθμό α]
(2)  κάνε "α απάντηση
(3)  κάνε "β 2 * :α
(4)  κάνε "γ :β * :α
(5)  κάνε "δ :α + :β + :γ
(6)  κάνε "ε :δ + 4

(7)  δείξε (φρ[Το α είναι:] :α)

(8)  κάνε "α :α + 10
(9)  δείξε (φρ[Το α είναι: ] :α)
(10) δείξε (φρ[Το β είναι:] :β)
(11) δείξε (φρ[Το γ είναι:] :γ)
(12) δείξε (φρ[Το δ είναι:] :δ)
(13) δείξε (φρ[Το ε είναι:] :ε)
τέλος

Εκτελέστε τη διαδικασία υπολογισμοί με το "χέρι" (δηλ. βήμα-βήμα). Στην ερώτηση (Δώσε μου έναν αριθμό α) δώστε τον αριθμό 5. Συμπληρώστε τον πίνακα:

Αρ. γραμμής α β γ δ ε ΟΘΟΝΗ
(1) Δώσε μου έναν αριθμό α πληκτρολογούμε έναν αριθμό πχ το 5
(2) 5

Εκτελώντας την διαδικασία υπολογισμοί στο Microworlds Pro θα πάρουμε τα εξής αποτελέσματα:

υπολογισμοί
Το α είναι: 5
Το α είναι: 15
Το β είναι: 10
Το γ είναι: 50
Το δ είναι: 65
Το ε είναι: 69

Τα βρήκατε σωστά;

Leave a Reply