Χρήση της εντολής "μετάδωσε … και περίμενε" για τη δημιουργία υποπρογραμμάτων με το scratch


Γενικά, οι εντολές "μετάδωσε ... και περίμενε" και "όταν λάβω .." επιτρέπουν στις διάφορες μορφές να συνεργάζονται. Η εντολή "μετάδωσε ... και περίμενε" (σε σχέση με την απλή "μετάδωσε") επιτρέπει τον συγχρονισμό. Μπορούμε όμως να τις χρησιμοποιήσουμε και για να δημιουργήσουμε τμήματα προγραμμάτων που κάνουν κάποια «μικρότερη» εργασία. Θυμηθείτε εδώ, ότι ένα πρόβλημα πολλές φορές πρέπει να αναλυθεί σε μικρότερα υπο-προβλήματα τα οποία λύνονται πιο εύκολα.
Δείτε αυτό το μικρό βίντεο

για να καταλάβετε τη χρήση της εντολής "μετάδωσε ... και περίμενε" για τη δημιουργία υποπρογραμμάτων με το scratch. Το παράδειγμα είναι πολύ απλό (δημιουργία τετραγώνου).

Σημείωση:
1) Το βίντεο έγινε εξ ολοκλήρου σε περιβάλλον Linux.
2) Αν δεν προβάλλεται το βίντεο μπορείτε να το δείτε αφού το κατεβάσετε (μορφή .FLV) κάνοντας κλικ εδώ.

Leave a Reply