Ελληνικά

Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Μπορείς να παίξεις και να πειραματιστείς με τον ΜΕΣΟ ΟΡΟ πατώντας στις παρακάτω εικόνες:

Για το παιχνίδι με τα ρούχα του συλλόγου γονέων, πατήστε παρακάτω:

Για το παιχνίδι με τα ορθογραφικά λάθη, πατήστε παρακάτω:

Για ένα ακόμη παιχνίδι με μέσο όρο από το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, πατήστε παρακάτω:

Για να μεταβείτε στις σελίδες με τα παιχνίδια μέσου όρου, πατήστε παρακάτω:

Για ένα τεστάκι στον ΜΕΣΟ ΟΡΟ, πατάς παρακάτω: