ΜΟΥΣΕΙΑ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην ενότητα αυτή μάθαμε:

  • Για τα μουσεία: Πώς είναι ένα μουσείο, γνωρίσαμε διάφορα είδη μουσείων, μάθαμε τους κανόνες συμπεριφοράς στο μουσείο
  • Να παρατηρούμε ένα άγαλμα
  • Ποια διάσημα αγάλματα βρίσκονται στο εξωτερικό
  • Για τα ελγίνεια μάρμαρα

Επίσης μάθαμε:

  • Να ξεχωρίζουμε την ενεργητική από την παθητική σύνταξη
  • Να μετατρέπουμε την ενεργητική σε παθητική σύνταξη και το αντίστροφο
  • Να σχηματίζουμε τον αόριστο μερικών αρχαιόκλιτων ρημάτων
  • Να ξεχωρίζουμε τα ρήματα σε μεταβατικά, αμετάβατα και συνδετικά
  • Να ξεχωρίζουμε τα μεταβατικά ρήματα σε μονόπτωτα και δίπτωτα
  • Να ξεχωρίζουμε το έμμεσο από το άμεσο αντικείμενο

Για να διαβάσεις ένα κόμικ σχετικά με την κλοπή των μαρμάρων του Παρθενώνα, πάτησε στην παρακάτω εικόνα.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΚΟΥΙΖ!

Leave a Reply