ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ- ΑΚΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΥ

Από το blog: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ:

Μια παρουσίαση από τον συνάδελφο Γ. Φερεντίνο:

Μια διαδραστική παρουσίαση από τον συνάδελφο Θ. Αρβανιτίδη:

Ένα παιχνίδι με αναπτύγματα:

Leave a Reply