Ενημερωτικός Πίνακας για τα μαθήματα της κατεύθυνσης Γεωπονίας

Στο παρακάτω link θα μεταφερθείτε σε ένα περιβάλλον διαδραστικής επικοινωνίας για τα μαθήματα του τομέα Γεωπονίας για το διδακτικό έτος 2019 - 20

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο

Πατήστε εδώ

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ΕΠΑΛ – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αφορά το μάθημα που διδάσκεται σε σχολική μονάδα ΣΜΕΑΕ - Γ΄ Τάξη

  • Σκοπός είναι η διατήρηση της επαφής στο μέγιστο βαθμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά μέγιστο βαθμό και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών που φοιτούν στον Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  της Γ΄ τάξης της σχολικής μας μονάδας.
  • Η ανάρτηση είναι προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών καθώς και στις μαθησιακές δυσκολίες αυτών.

Παρακαλώ πατήστε τα παρακάτω Link

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Μέρος 1

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Μέρος 2

Ζωική Παραγωγή (ΕΠΑΛ – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αφορά το μάθημα που διδάσκεται σε σχολική μονάδα ΣΜΕΑΕ - Β Τάξη 

  • Σκοπός είναι η διατήρηση της επαφής στο μέγιστο βαθμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών που φοιτούν στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για την Β τάξη της σχολικής μας μονάδας.
  • Η ανάρτηση είναι προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών καθώς και στις μαθησιακές δυσκολίες αυτών.

  • Παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
  • Ζωική Παραγωγή (Μέρος 1)
  • Ζωική Παραγωγή (Μέρος 2)

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων (ΕΠΑΛ – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αφορά το μάθημα που διδάσκεται σε σχολική μονάδα ΣΜΕΑΕ - Δ Τάξη

  • Σκοπός είναι η διατήρηση της επαφής στο μέγιστο βαθμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά μέγιστο βαθμό και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών που φοιτούν στον Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Δ΄ τάξης της σχολικής μας μονάδας.
  • Η ανάρτηση είναι προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών καθώς και στις μαθησιακές δυσκολίες αυτών.

Παρακαλώ πατήστε τα παρακάτω Link

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών έργων (Μέρος 1 – Δ Λυκείου)

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών έργων (Μέρος 2 – Δ Λυκείου)

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών έργων (Μέρος 3)