Ελληνικά

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ Τ4Ε, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ.

Σύνδεσμος του παιχνιδιού στο Scratch.

https://scratch.mit.edu/projects/546222144/


Εξάσκηση σε βασικές εντολές προγραμματισμού και παρουσίαση του προγράμματος του παιχνιδιού στο Scratch που επιτρέπει την σύνδεσή μας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.


Οι σύνδεσμοι για τα προγράμματα που πρεπει να φτιάξουν οι μαθητές.

Για την ομαδα 1, 3 ο σύνδεμος στο Scratch είναι:

https://scratch.mit.edu/projects/546645966

Για την ομαδα 2, 4 ο σύνδεμος στο Scratch είναι:

https://scratch.mit.edu/projects/546451307


Ερωτήσεις κατανόησης του προγράμματος του παιχνιδιου.


Οι μαθητές γράφουν στο Σχόλιο της σελίδας τον σύνδεσμο στο Scratch για το παιχνίδι που δημιούργησαν.


 

Αφήστε μια απάντηση