Ελληνικά

Jet Airliner

Leaving home, out on the road                                                                                                                                                              I have been down before                                                                                                                                                                          Riding along on this big old jet plane                                                                                                                                                  I have been thinking about my home                                                                                                                                                  But my love light seems so far away                                                                                                                                                      And I feel like it is all been done                                                                                                                                                            Somebodys trying to make me stay                                                                                                                                                      You know I got to be moving on

Oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                                Dont carry me too far away                                                                                                                                                                    Oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                                Cause it is here that I have got to stay

Goodbye to all my friends at home                                                                                                                                                        Goodbye to peorle I have trysted                                                                                                                                                           I have got to go out and make my way                                                                                                                                                 I might get rich, you know, I might get busted                                                                                                                                   But my heart keeps calling me backwards                                                                                                                                           As I get on the 707                                                                                                                                                                                   Riding high, I got tears in my eyes                                                                                                                                                       You know you got to go through hell before                                                                                                                                        you get to heaven

Big ol jet airliner                                                                                                                                                                                        Dont carry me too far away                                                                                                                                                                    Oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                                Cause it is here that I have got to stay

Touching down in New England town                                                                                                                                                Feel the heat coming down                                                                                                                                                                    I have got to keep on keeping on                                                                                                                                                          You know the big wheel keeps a-spinning around                                                                                                                            And I am going with some hesitation                                                                                                                                                  You know that I can surely see                                                                                                                                                              That I dont want to get caught up in any of that                                                                                                                                Funky shit going down in the city                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Big ol jet airliner                                                                                                                                                                                        Dont carry me too far away                                                                                                                                                                    Oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                                Cause it is here that I have got to stay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                                Dont carry me too far away                                                                                                                                                                    Oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                                Cause it is here that I have got to stay                                                                                                                                                   Yeah, yeah, yeah, yeah                                                                                                                                                                             Big ol jet airliner                                                                                                                                                                                       Dont carry me too far away                                                                                                                                                                     Woah-oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                     Cause it is here that I have got to stay                                                                                                                                                 Oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                               Carry me to my home                                                                                                                                                                               Oh, big ol jet airliner                                                                                                                                                                               Cause it is there that I belong

 

Merry Christmas Everyone

"Merry Christmas Everyone"

Snow is falling
All around me
Children playing
Having fun
It's the season
Love and understanding
Merry Christmas everyone
Time for parties and celebration
People dancing all night long
Time for presents
And exchanging kisses
Time for singing Christmas songs
We're gonna have a party tonight
I'm gonna find that girl underneath the mistletoe
We'll kiss by candlelightRoom is swaying records playing
All the old songs, we love to hear
All I wish that everyday was Christmas
What a nice way to spend the yearWe're gonna have a party tonight
I'm gonna find that girl underneath the mistletoe
We'll kiss by candlelight

Snow is falling
All around me
Children playing
Having fun
It's the season
Love and understanding
Merry Christmas everyone
Merry Christmas everyone

Ooh merry Christmas everyone

Snow is falling
All around me
Children playing
Having fun
It's the season
Love and understanding
Merry Christmas everyone

Snow is falling
All around me
Children playing
Having fun
It's the season
Love and understanding
Merry Christmas everyone

Snow is falling
All around me
Children playing
Having fun
It's the season
Love and understanding
Merry Christmas everyone
Merry Christmas everyone
Merry Christmas everyone

https://www.youtube.com/watch?v=N-PyWfVkjZc

Nefeli and Helen