Γλώσσα: ρήματα και ουσιαστικά

1. Μελέτησε για τα ρήματα και τα ουσιαστικά

ουσιαστικά-ρήματα

2. Άσκηση: βρες τα ουσιαστικά

3. Άσκηση: βρες τα ρήματα

4. Άσκηση: το ρήμα είμαι

Leave a Reply