Επανάληψη λεξιλογίου 4ης ενότητας

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Παιδιά, παρακάτω βλέπετε το λεξιλόγιο της 4ης ενότητας. Κάντε μια επανάληψη!  Γράψτε μια φορά τις λέξεις στο τετράδιο Αντίγραφής σας και μετά μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις. Δε χρειάζεται να μου στείλετε τις εργασίες σας, γιατί μπορώ να βλέπω τις απαντήσεις σας .

Παράγωγες λέξεις: ποιητής, ποιήτρια, ποίηση, ποίημα
Σύνθετες λέξεις που λήγουν σε:
-ποιος : ηθοποιός, αρτοποιός, υποδηματοποιός, επιπλοποιός,φαρμακοποιός
-ποιείο : επιπλοποιείο, αρτοποιείο, υποδηματοποιείο
 -ποιητος : χειροποίητος, αχρησιμοποίητος

κίνδυνος-κινδυνεύω, περιβάλλον-περιβαλλοντικός, -ή, -ό, μόλυνση-μολύνω,
ποίημα, ανακοίνωση, προστασία-προστατεύω, βράδυ-βράδια-βραδιάζω,
ανακυκλώνω-ανακύκλωση, βιότοπος, θαλάσσιο πάρκο, απειλεί, απειλή

Ακολουθεί ένα κρυπτόλεξο .Για να το κάνετε χρειάζεστε περίπου 15 λεπτά. Οι λέξεις βρίσκονται στο κάτω μέρος του Κρυπτόλεξου. Για να βρείτε  τις λέξεις χρειάζεται να κάνετε ένα κλικ στο πρώτο γράμμα της λέξης και να χρωματίσετε μέχρι το τελευταίο. Προσοχή ! Οι λέξεις βρίσκονται όχι μόνο από αριστερά προς τα δεξιά αλλά και από δεξιά προς τ' αριστερά. Στο τέλος πατήστε Έλεγχος

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Τώρα μπορείτε να κάνετε μόνοι σας ορθογραφία. Χρειάζεστε περίπου 15 λεπτά.

Πατήστε το ηχείο για ν' ακούσετε την πρόταση και μετά γράψτε όσο μπορείτε πιο σωστά.

Κάθε φορά πρέπει να πατάτε το κουμπί Έλεγχος

Leave a Reply