Ελληνικά

Σπονδυλωτά – ασπόνδυλα ζώα

Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Χρειάζεσαι περίπου 25 λεπτά για τις ασκήσεις.

Διάβασε από το βιβλίο της Μελέτης (Β Μ, σελ. .64 ) ποια ζώα ονομάζουμε σπονδυλωτά και ποια ζώα ασπόνδυλα.

Μπορείς ν΄απαντήσεις στις ερωτήσεις;

 

Κάνε κι αυτή την άσκηση αντιστοίχισης

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3586

Αφήστε μια απάντηση