Ελληνικά

Unit 3: Places: Lesson two – How can I get to …?

Unit 3: Lesson 2 - "HOW CAN I GET TO .............?"

A. Ανοίξτε τον παραπάνω σύνδεσμο και ακούστε και διαβάστε στο φωτόδεντρο το μάθημα 2. Στη συνέχεια επιστρέφουμε και προχωράμε στις παρακάτω δραστηριότητες:

Giving directions! (οι δύο πρώτες δραστηριότητες ΔΕΝ λειτουργούν προσωρινά για τεχνικούς λόγους)

B. watch this video and answer the questions! Ας θυμηθούμε λεξιλόγιο για τοποθεσίες και κτίρια μάσα στην πόλη μας! Παρακολουθήστε το βίντεο και γράψτε τις λέξεις... Αν δεν μπορείτε γράψτε στο τετράδιο σας κι ελέγξτε τις απαντήσεις σας! Βαθμολογήστε τον εαυτό σας!

B. Answer the interactive video about giving directions. Ακούστε τις οδηγίες που σας δίνονται από το αρχικό σημείο Χ (YOU ARE HERE). Στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση!

Μπορείτε αν θέλετε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας που θα σας βοηθήσει για το παραπάνω βίντεο:

 

C. Vocabulary: μεταφέρουμε το λεξιλόγιο και κάνουμε τις δικές μας προτάσεις.

how can I get (to)...? - πως μπορώ να πάω (στο)...;

walk along - προχώρα ευθεία

at the end of the street - στο τέλος του δρόμου

roundabout - κυκλικός κόμβος

next to - δίπλα σε

go past (the bridge) - προσπέρασε (πέρασε πάνω από τη γέφυρα)

take the first/second (turning on the) left/right - πάρε τον πρώτο/δεύτερο δρόμο (στροφή στα) αριστερά/δεξιά

turn right/left - στρίψε δεξιά/αριστερά

opposite - απέναντι

traffic lights - φανάρια κυκλοφορίας

go straight on (ahead) - πήγαινε ευθεία

means of transport - Μέσο μεταφοράς

public transport means - Μέσο Μαζικής Μεταφοράς

by + means of transport (but also: in my dod/mam's car)

on foot

Αφήστε μια απάντηση