Ελληνικά

Unit 3: Places!

Unit 3: Places: Lesson 1: The Place We Live In!

A. Πατάμε στον παραπάνω σύνδεσμο και ακούμε και διαβάζουμε το κείμενο, επιστρέφουμε και γράφουμε και μαθαίνουμε το λεξιλόγιο, κάνουμε προτάσεις! Use the words to write your own sentences!

Lead in:

city - πόλη

town - κωμόπολη

village - χωριό

enjoy - απολαμβάνω, χαίρομαι

countryside -εξοχή, ύπαιθρος

because - επειδή

owner - ιδιοκτήτης

let - αφήνω, επιτρέπω

go - πηγαίνω

everywhere - παντού

get - φτάνω, πηγαίνω

hop - χοροπηδώ (στο ένα πόδι)

back - το πίσω μέρος

drive - οδηγώ

Reading:

as you both know - όπως γνωρίζετε και οι δύο...

on foot - με τα πόδια

bookstore - βιβλιοπωλείο

neighbourhood - γειτονιά

"Lucky Fellow" - τυχερέ!

flat - διαμέρισμα

suburb - προάστιο

who - ο οποίος, α, ο

bank - τράπεζα

clerk - υπάλληλος (σε γραφείο)

centre - κέντρο

it takes her (about) an hour to get there... της παίρνει (περίπου) μια ώρα για να φτάσει

use - χρησιμοποιώ

public transport (means) - δημόσια μέσα μεταφοράς

think - νομίζω

find - βρίσκω

idea - ιδέα

huge - ταιράστιος

parking place - χώρος (θέση) παρκαρίσματος

Well... - λοιπόν...εεε...

south - νότος

parents - γονείς

factory - εργοστάσιο

outside - έξω από

by bus - με λεωφορείο

many - πολλοί, ές, ά

colleague - συνάδελφοι

it seems - φαίνεται (ότι)

to do the right thing - να κάνω το σωστό

it's better to... - είναι καλύτερα να...

to take - παίρνω

heavy traffic - πολύ κίνηση (κυκλοφορία)

so - τόσο

in my opinion - κατά τη γνώμη μου

Writing:

suggestion - πρόταση, υπόθεση

following - επόμενος, η, ο

issue - θέμα, πρόβλημα, ζήτημα

to take care - φροντίζω, προσέχω κάτι

to plant - φυτεύω

block of flats - πολυκατοικία

to cross the street - περνάω απέναντι στο δρόμο

without looking - χωρίς να κοιτάζω

elderly - οι μεγαλύτεροι, ηλικιωμένοι

people - άνθρωποι

shopping - τα ψώνια

to ride a bike - καβαλάω το ποδήλατο

along - κατά μήκος

a busy avenue - μιας πολυάσχολης λεωφόρου

Β. Jobs! Let's remember some of the jobs we saw and revise some from previous years, and places in a town! Πάμε να επαναλάβουμε τα επαγγέλματα και από παλιότερα χρόνια, και μέρη μέσα στην πόλη μας! Let's play! (κάποιες δραστηριότητες δεν λειτουργούν προσωρινά για τεχνικούς λόγους!)

C. Ακούστε ξανά το κείμενο κι απαντήστε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται:

D. Expressing opinion!

Expressing opinions (multiple choice)! (read and choose!)

I think that - νομίζω ότι

It seems to me that - μου φαίνεται ότι

In my opinion - κατά τη γνώμη μου

why don't you... - γιατί δεν...

instead - αντί (για)

How about... - τι θα έλεγες/λέγατε...

Αφήστε μια απάντηση