Ελληνικά

Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

Unit 3: Places!

Unit 3: Places: Lesson 1: The Place We Live In! A. Πατάμε στον παραπάνω σύνδεσμο και ακούμε και διαβάζουμε το κείμενο, επιστρέφουμε και γράφουμε και μαθαίνουμε το λεξιλόγιο, κάνουμε προτάσεις! Use the words to write your own sentences! …

Unit 2: School life and the world around us!

Unit 2: School life and the world around us! – Lesson 1 – Do you like computers? A. Πατάμε στον παραπάνω σύνδεσμο και ακούμε και διαβάζουμε το κείμενο, επιστρέφουμε και γράφουμε και μαθαίνουμε το λεξιλόγιο, κάνουμε προτάσεις! Use …

Unit 1: Lesson 3 – THE UNITED KINGDOM

Unit 1 – Internet Friends Around Europe: Lesson 3 – THE UNITED KINGDOM A. Παρακολουθείστε το παρακάτω βίντεο για τo United Kingdom (the UK) και πάμε να δούμε τις δραστηριότητες! Β.Vocabulary: isle – island it is situated – …

Unit 1: lesson 2 – internet friends

Unit 1 – Internet Friends Around Europe: Lesson 2 – Internet Friends A. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για εθνικότητες! Countries & Nationalities. Ανοίξτε και ακούστε παρακάτω εθνικότητες από διάφορες χώρες: Β. Vocabulary! Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, γράφουμε στο …

Unit 1 – Internet Friends Around Europe!

Unit 1 – Internet Friends Around Europe: Lesson 1 – DO YOU LIKE COMPUTERS? A. Πατήστε τον σύνδεσμο παραπάνω για να ανοίξετε το διαδρασικό βιβλίο στο φωτόδεντρο. Στη συνέχεια επιστρέψτε εδώ και και σύρτε τα αντικείμενα στη σωστή …

Unit 8: All about stories

Warm up activity – Cover page! Listen to parts of three stories (The Little Red Ridding Hood, Theseus and the Secret Seven) and mach the numbers to the stories: Lesson one: Fairytales 1. A famous fairytale Listen to …

Unit 7: Going Back in Time

A. Writing a short biography of a famous person from the past: Now that we completed our study on Past Simple Tense (regular and irregular verbs) and read a lot of things about the past (people, buildings, accomplishments …

Unit 5 – Lesson 1: An ambitious class project

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πως εκφράζουμε προθέσεις και σχέδια για το μέλλον, διακανονισμούς και προβλέψεις καθώς και υποθέσεις μέσω ενός σχεδίου εργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος! Unit 5 – Lesson 1: An ambitious class project …

Unit 5: Ready for action!

Με το κεφάλαιο 5 επιλέγουμε να πάμε λίγο παρακάτω! Θα γίνει πολύ σταδιακά και φυσικά επιστρέφοντας θα δούμε και δια ζώσης το υλικό μας! Εμείς άλλωστε έχουμε την εμπειρία από παλιότερα έτη να ολοκληρώνουμε τον Σεπτέμβρη κάποιες σημαντικές …

Unit 3, places: writing

A. listen to the text from your book and read it: The Location: “This town is situated in the north-west of Greece. It is a busy town where -120,000 people live. The town is built next to a …