Ασκήσεις για εξάσκηση στην πληκτρολόγηση

https://drive.google.com/file/d/1wK6af8LJ9f_S7rhsrQ4EzPsALgqI34P-/view?usp=sharing

Οδηγίες για τους γονείς

https://drive.google.com/file/d/1yr1LvnVxJbT_71-s13bT2xlGTWzQu2h-/view?usp=sharing

ΟΟΟ4kids

Το δωρεάν πακέτο εφαρμογών ΟΟΟ4kids, είναι μια απλοποιημένη έκδοση του OpenOffice

Περιέχει:

  1. Κειμενογράφο
  2. Πρόγραμμα σχεδιασμού διαγραμμάτων
  3. Πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων
  4. Πρόγραμμα δημιουργίας υπολογιστικών φύλλων

Είναι ιδανικό για παιδιά 7-12 ετών.

Θα το χρησιμοποιήσουμε ώς ΄κύριο εργαλείο, στις τάξεις Α', Β', Γ΄ και Δ'. Στις τάξεις Ε' και ΣΤ', θα συνεχίσουμε τη χρήση του κανονικού OpenOffice, παράλληλα με τη χρήση OOO4kids, ως εναλλακτικής λύσης.

 

Δραστηριότητες Απασχόλησης 1

Τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν με τις παρακάτω εκπαιδευτικές δραστηριότητες

1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ http://aesop.iep.edu.gr/node/8512

2. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Η/Υ http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/953

3. TAGRAM (Εξάσκηση στη χρήση ποντικιού) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5623

4. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7875

5. ΦΟΥΣΚΑ (Εξάσκηση στη χρήση του πληκτρολογίου) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2426

6. ΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΤΟΠΙΑ (ζωγραφική) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3169

7. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2456

8. ΣΧΗΜΑΤΟΕΙΚΟΝΕΣ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3130

Gcompris – Συλλογή εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Η εφαρμογή Gcompris παρέχει μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από:

  1. Όλες οι εκδόσεις (windows, mac, linux, android), https://gcompris.net/downloads-en.html
  2. Android, στο google store αναζητήστε το Children Educational Game Full