ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ PHOTOSHOP

Αρχική εικόνα

  Τελική εικόνα

Leave a Reply