ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-12

Ελάτε να κάνουμε μια διαδραστική επανάληψη στα κεφάλαια 7-12 της Γ΄ενότητας του βιβλίου μας.

Δραστηριότητα 1η (Απαντήστε στις ερωτήσεις)

 

Δραστηριότητα 2η (Συμπληρώστε τα κενά )

Δραστηριότητα 3η (Αντιστοιχίζω πρόσωπα και γεγονότα)

Δραστηριότητα 4η (Λύστε το σταυρόλεξο)

Δραστηριότητα 5η (Σωστό ή Λάθος;)