ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Συνεχίζουμε την επανάληψη με δραστηριότητες από όλα τα κεφάλαια των εξισώσεων.

 

Δραστηριότητα 1η (μεταβλητή)

 

Δραστηριότητα 2η ( λύνω τις εξισώσεις)

 

Δραστηριότητα 3η( λύνω τις εξισώσεις)

 

Δραστηριότητα 4η(απαντώ σωστά )

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης

Ας δούμε ξανά πώς λύνουμε εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι ο διαιρετέος ή ο διαιρέτης.

Αφού θυμηθήκαμε αυτά που κάναμε στην τάξη, ελάτε να κάνουμε δύο διασκεδαστικές δραστηριότητες.

Δραστηριότητα 1η (Στοχεύω τη σωστή λύση της κάθε εξίσωσης)

Δραστηριότητα 2η (Οδηγώ το αεροπλάνο στο σύννεφο με τη σωστή λύση της εξίσωσης)

* Χρησιμοποιήστε τα βέλη του πληκτρολογίου ή το ποντίκι για να κατευθύνετε το αεροπλάνο, το οποίο  μπορεί να κινηθεί μπρος, πίσω, πάνω, κάτω

 

ΕΞΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ

Ελάτε να κάνουμε επανάληψη στις εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι ένας από τους παράγοντες του γινομένου. Καλό θα είναι να έχετε μαζί σας ένα τετράδιο για την εκτέλεση των πράξεων.

Δραστηριότητα 1η   

 

Δραστηριότητα 2η

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΕΟ Ή ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΕΟ Ή ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ

Ας κάνουμε μια επανάληψη στο 27ο κεφάλαιο του βιβλίου μας. Θα θυμηθούμε τις εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι ο μειωτέος ή ο αφαιρετέος. Θα πρέπει να έχετε δίπλα σας ένα πρόχειρο χαρτί για την εκτέλεση πράξεων.

Δραστηριότητα 1η 

 

Δραστηριότητα 2η

 

Δραστηριότητα 3η

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25-26

Μέσα από τις δραστηριότητες που ακολουθούν θα κάνουμε μία διαδραστική επανάληψη στα κεφάλαια 25 και 26 του βιβλίου μας. Θα θυμηθούμε την έννοια της μεταβλητής και πώς  λύνουμε εξισώσεις  με άγνωστο τον ένα προσθετέο. Καλό θα είναι να έχετε δίπλα σας ένα πρόχειρο τετράδιο για την εκτέλεση πράξεων.


 

Η έννοια της μεταβλητής - Δραστηριότητα 1η

 

Η έννοια της μεταβλητής - Δραστηριότητα 2η


Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος - Δραστηριότητα 1η 

 

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος - Δραστηριότητα 2η