Σταθερά και μεταβλητά ποσά- Κεφάλαιο 33

Μελετήστε ξανά το κεφάλαιο 33 από το βιβλίο  σας ( σελ. 81-82)  και δώστε σημασία στον παρακάτω πίνακα:

 

Αν είστε έτοιμοι ακολουθεί  διαδραστική εξάσκηση πάνω στα σταθερά και μεταβλητά ποσά.  Κάντε κλικ στην εικόνα

Η εργασία και σε word για όσους θέλουν να την πραγματοποιήσουν σε χαρτί 

ΛΟΓΟΙ- ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Τετάρτη 8-4-2020

Ας κάνουμε μια διαδραστική επανάληψη στους λόγους και στις αναλογίες (κεφάλαια 30-32  του βιβλίου μας).

Να έχετε κοντά σας ένα μολύβι κι ένα τετράδιο γιατί ίσως και να το χρειαστείτε. Αυτό που θα χρειαστείτε σίγουρα, είναι συγκέντρωση και προσοχή στις ερωτήσεις.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ξεκινήσουμε.