ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9η ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9η ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Επαναληπτικές δραστηριότητες στην 9η ενότητα του βιβλίου μας ("Συσκευές")

 

 

 

Δραστηριότητα 1η (ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΞΕΩΝ)

 

Δραστηριότητα 2η (ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ)

 

Δραστηριότητα 3η (ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ)

 

Δραστηριότητα 4η (ΔΙΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ )

 

Δραστηριότητα 5η ( ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ )

 

Δραστηριότητα 6η (ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Επαναληπτικές δραστηριότητες στην 9η ενότητα του βιβλίου μας

  • Διάκριση τελικών και βουλητικών προτάσεων
  • Ορθογραφία ρημάτων
  • Υποτακτική και Προστακτική έγκλιση
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Οδηγίες χρήσης συσκευής)
  • Φωνές ρημάτων, χρόνοι και εγκλίσεις