εμπλουτισμένο βιβλίο

Για να μελετήσετε τα μικροπειράματα του εμπλουτισμένου σχολικού βιβλίου πατήστε εδώ 

Β.3.4. Ιδιότητες Παραλληλογράμμου - Ορθογωνίου - Ρόμβου - Τετραγώνου - Τραπεζίου - Ισοσκελούς τραπεζίου

Μικροπείραμα που αξίζει να ασχοληθείτε είναι

Κατασκευή παραλληλογράμμων με ομόκεντρους κύκλους

 

Skip to toolbar