Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα, οι Στυμφαλίδες όρνιθες, οι στάβλοι του Αυγεία

Μαθαίνω γρήγορα κι εύκολα το μάθημά μου!!!

  • Η παρουσίαση του μαθήματος:

  • Το μάθημα μου σε ερωτήσεις:

  • Παίζω και μαθαίνω: