Ελληνικά

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 17-Διαβάζω το ρολόι

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo2M2MyMmY5YTE5NmRjZDUy

ΓΛΩΣΣΑ 16-Σύνθεση και παραγωγή ουσιαστικών και επιθέτων

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo2ZDQ4MzRiYmVlYzc1YTkw

ΓΛΩΣΣΑ 15-Ρήματα σε -ίζω, -ώνω, -αίνω-Σύνθετες λέξεις

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo5M2VjMDBiZDFiOGY1YjY

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 16-Το βάρος

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDozMGQyZjNkOWY5Yjc1ODBj

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 15-Αφαίρεση με δανεικό

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDoxY2Y1MDk0YzE3ZjhlOTVh

ΜΑθΗΜΑΤΙΚΑ 14-Πρόσθεση με κρατούμενο

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo0MDUzMTRjYWI2NzJiOGRm

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13-Ο χρόνος

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo2MjNiNTk1MjFiYzJiMjQ0

ΓΛΩΣΣΑ 14-Αριθμητικά και οριστικά άρθρα και ουσιαστικά

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDpiOTgwZTYzNDY1ZjEwMjM

ΓΛΩΣΣΑ 13-Ορθογραφία ρημάτων

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo1ZTYyZDk4MzFjYzA3ZTlj

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 12-Ασκήσεις διαίρεσης

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzdGVkZXV0ZXJhdGF4ZXxneDo2OTk1MDI4NmE3MmQyMTk1