Η οικογένεια δεν είναι αριθμητική, είναι απλά μοναδική!

Δεύτερο Εργαστήριο Δεξιοτήτων, με θέμα την οικογένεια και την ποικιλομορφία που αυτή ενδέχεται να παρουσιάζει.

1o Εργαστήριο δεξιοτήτων – “Κάθε αλλαγή, μια φωτεινή αρχή”

1ο εργαστήριο δεξιοτήτων, με τίτλο "Κάθε αλλαγή μια φωτεινή αρχή".