Ιστορία Ε1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα

Βήμα 1ο: Μελετώ το μάθημα με τους παρακάτω τρόπους:
-από το βιβλίο σελ. 178- 179
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/744/4872,22261/
-με βίντεο
https://www.youtube.com/channel/UC96YR4u3_syzzKpJZu2Ke3g
-με παρουσίαση
http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CE%A3%CE%A4/37.%20%CE%91%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%201897%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1/index.html
-με σχεδιάγραμμα
https://anoixtosxoleio.weebly.com/uploads/8/4/5/6/8456554/e-kef-01-istoria_st.pdf
Ερωτήσεις Κατανόησης:
1) Ποια ήταν η επαναστατική δράση στην Κρήτη στις αρχές του 20ου αιώνα;
2) Ποια κατάσταση επικρατούσε στην Μακεδονία στις αρχές του 20ου αιώνα;
3) Πώς επηρέασε την Ελλάδα η θυσία του Παύλου Μελά;
4) Ποιοι ήταν οι Νεότουρκοι και τι γνωρίζεις για το κίνημά τους;

Βήμα 2ο: Παίζω το παρακάτω παιχνίδι
1)https://atheo.gr/yliko/isst/e1.q/index.html
2)https://learningapps.org/watch?v=pu7a2f2j319

Βήμα 3ο: Αφού μελετήσω το μάθημα, απαντώ στις ερωτήσεις της φωτοτυπίας.

Ε1

*Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω ενδιαφέροντα βίντεο για περισσότερες πληροφορίες:
Παύλος Μελάς:

Μακεδονικός Αγώνας:

Leave a Reply